Argumenty proti očkovaniu?

David L. Katz, riaditeľ centra pre prevenciu a výskum pri Yale University
flu vaccination
“Argumenty proti očkovaniu pramenia často z ničím nepodloženej ideológie. Naopak, tvrdenia proti odporcom očkovania sú silne ukotvené v epidemiológii. Epidemiológia by mala prebiť ideológiu.”

“Najsilnejším argumentom proti očkovaniu je, že očkovanie narušuje prirodzenú, vrodenú rovnováhu. To pramení z predstavy, že náš imunitný systém si dokáže poradiť s ochorením bez zásahu z vonka.

Odporúčanie v štýle “proste to nechajme na prírodu” čelí jednému vážnemu problému. Tým problémom je príroda – príroda/prostredie, na ktorú/é je prispôsobený náš imunitný systém, je dávno, dávno preč. Dnes už neexistuje, neexistuje už celé tisícročia.”

“Každá nežiaduca reakcia po očkovaní – či súvisí s očkovaním alebo nie – vyvolá drámu. Vyvolá hnev. Verejnosť sa začne vyjadrovať. Aj keby tá jedna nežiaduca reakcia pripadla na 100,000 ďalších, ktorým očkovanie pomohlo, tento jeden negatívny výsledok upúta pozornosť. Tých 100 000 pozitívnych prípadov ostane bez povšimnutia.”

“Odmietať očkovanie preto, že poznáme niekoho s nežiaducou reakciou, alebo niekoho, kto si myslí, že ju mal, je ako vyhýbať sa chôdzi ako takej, pretože ste počuli o chodcovi, ktorého zrazilo auto. Dobrým ľuďom sa vždy budú stávať zlé veci, bez ohľadu na to, čo urobíme, alebo neurobíme. Epidemiológia nám jednoducho pomáha vybrať si cestu menšieho zla, cestu s maximálnym prínosom tak, aby sa to zlé dialo čo najmenšiemu počtu z nás.”

“Zastávam tento postoj, pretože epidemiológia by mala prebiť ideológiu. Zastávam tento postoj, pretože protiočkovacie argumenty, nech sú akokoľvek hlasné, plné vášne a hnevu, vychádzajú z emócií a absencie dôkazov. A sú plné chýb. Zastávam tento postoj, pretože argumenty proti odmietaniu očkovania stoja na jednoznačných dôkazoch toho, že očkovanie funguje.”

Zdroj: https://www.facebook.com/bezpecne.ockovanie