Kúrenie plynom: výhody, nevýhody a budúcnosť

V energetike si dnes kladieme dôležitú otázku: ako na tom budeme s plynom povedzme najbližšiu zimu? Kvôli vojne a politike našich východných dodávateľov sme zmätení. Zatiaľ sa zdá, že zatiaľ plyn prúdi za primerané ceny – z obchodu profitujú obe strany kontraktov. Poďme si zopakovať výhody a nevýhody plynového kúrenia.

Plynový kotol spaľovaním zemného plynu ohrieva úžitkovú vodu. Infraštruktúra na Slovensku je rozsiahla a moderná: plyn je náš preferovaný spôsob získavania tepla. A keďže plyn neprodukuje emisie, uvažuje sa o ňom ako o ekologickom spôsobe kúrenia (o priemysle sa nebavíme, to je úplne iná téma). Plynové kúrenie dominuje napríklad aj v britských domácnostiach (80% pokrytie) alebo v Poľsku (85%), no práve Slovensko je najviac závislé na plyne prúdiacom z Ruska (v minulosti sme čerpali zásoby zo Západnej Ukrajiny).

Plyn je dlhodobo po desaťročia lacnejší ako elektrina – týka sa to najmä veľkých domácností. U malých domácností sa elektrické spôsoby (ohrievače, tepelné čerpadlá, infrapanely) teoreticky začínajú cenovo rovnať plynu. U veľkých domácností aké sme stavali posledných 20 rokov za socializmu by však niektoré elektrické metódy vyžadovali aj novú elektroinštaláciu. Plynové kúrenie je efektívne – okamžité horenie, schopnosť dosiahnuť vysokú teplotu v mnohopočetných radiátoroch (v normálnej domácnosti sú stovky článkov v radiátoroch, čiže aj stovky litrov vody).

Na trhu máme veľké množstvo značiek plynových kotlov a ich typov (Viessmann, Protherm, Junkers, Buderus, Viadrus, Bosch a iné). Bohatstvo trhu, množstvo firiem, ktoré kotly jednak montujú a jednak vykonávajú ročnú revíziu hovorí v prospech plynu. Výmena plynového kotla za iný je veľmi jednoduchá – kým prejdenie z plynu na elektrinu môže byť komplikovaná a nákladná výzva. Pri horení produkuje plyn zanedbateľné množstvo síry a oxidu uhoľnatého, čo je pri iných fosílnych palivách problém – a z kotla nemusíte denne vynášať nádobu plnú popola a sadzí.

Plynové kotly majú zopár nevýhod: sú pomerne veľké, je potrebné dodržiavať prísne pravidlá bezpečnosti, kotly majú pohyblivé súčasti a je nutné ich aspoň raz za rok či dva skontrolovať a vyčistiť pracovníkom, ktorý má na to certifikát (ročná revízia plynového kotla).

Z toho všetkého vyplýva, že Slovensko sa zo dňa na deň nestane krajinou, kde budú dominovať iné energetické spôsoby. Zemný plyn zatiaľ dominuje, aj keď iné zelené technológie sa dostávajú do pozornosti.

Leave a Reply