bitcoin

Obchodování s kryptoměnami jako s komoditami

Ačkoliv kryptoměny mají ve svém názvu slovo měna, při obchodování je užitečné se na ně dívat jako na komodity. Digitální měny založené na blockchainu sice existují už osm let, regulační úřady se však s nimi zatím úplně nevyrovnaly a související legislativa se v mnoha zemích teprve připravuje.

Ať už kryptoměny vnímáte jako platidla nebo jako komodity, při burzovním obchodování se hodí spíše druhý pohled, alespoň v současnosti. Na rozdíl od klasických měn totiž s těmi digitálními nehýbou makroekonomické ukazatele, jako například HDP nebo inflace, ale zprávy o reálném použití v praxi. Digitální měny jsou totiž decentralizované a nepodléhají žádným státním orgánům, tudíž jejich hodnota bývá přímo úměrná tomu, jak velká je jejich komunita a jaké je reálné nasazení. Když začneme vnímat tyto měny jako komodity, usnadní nám to chápání jejich cenových pohybů.

krypto

Důležité pak pro nás budou zprávy o tom, že se s danou měnou začalo obchodovat na velké burze, nebo třeba že s vývojáři projektu začala spolupracovat nějaká banka. Většina kryptoměn má omezený počet jednotek, takže čím větší poptávka, tím vyšší cena jednotky měny by měla být. To ovšem neznamená, že státy nemůžou ovlivnit ceny kryptoměn. Jak ukázaly nedávné příklady z Číny a Koreje, zákazy emise nových měn či zákazy obchodování můžou otřást trhy. Dá se ale očekávat, že jen krátkodobě, protože zmíněná decentralizace činí tyto měny nezávislými na konkrétních zemích.

Pokud nechcete s digitálními měnami obchodovat napřímo a držet je v osobním vlastnictví, existuje zde také možnost spekulovat na jejich cenové pohyby prostřednictvím binárních opcí a CFD. Tímto způsobem lze snadno spekulovat nejen na růst, ale také na pokles hodnoty vybraných měn. CFD navíc přinášejí možnost využití pákového efektu, ale vzhledem k obrovské volatilitě kryptoměn je třeba zvýšené opatrnosti. Změny ceny o desítky procent během jediného dne totiž nejsou na těchto trzích výjimečné.

U obchodování s kryptoměnami proto platí více než kdy jindy, že je třeba investovat jen takové peníze, které si můžeme dovolit ztratit. S rostoucím potenciálem zisku totiž také roste potenciální ztráta. Při investování zkrátka nebývá velkých zisků bez velkých rizik. Trhy s digitálními měnami jsou stále mladé, takže i divoké. To na druhé straně přináší možnosti, jako jsou arbitráže, které jsou na vyspělých trzích mnohem hůře realizovatelné. Od kryptoměn však nečekejte snadné zisky, protože zisky na burzách nejsou snadné nikdy. Je nutné mít připravenou solidní strategii, mít vytrvalost a disciplínu.

Leave a Reply